Framöver finns också Vi med på Facebook. Så håll till godo så kommer det nya saker att följa.

https://www.facebook.com/gustavssonsrallycross